Expertise

Onze expertise is specifiek gericht op de publieke sector. Dáár ligt onze ervaring en kennis.

Gemeenten en waterschappen helpen wij met diverse taken die samenhangen met de heffing van lokale belastingen, rechten en retributies. Ook op het gebied van bestandsbeheer, de privacy wetgeving, het stelsel van basisregistraties, de heffing, invordering en afhandeling van bezwaar- en beroepschriften zijn we ervaren.
Samenwerkingsverbanden helpen we daarnaast met de meer complexe vraagstukken die samenhangen met een betere integratie en afstemming op allerlei gebied.
Datzelfde geldt voor omgevingsdiensten of uitvoeringsdiensten. Nu de “geboorte” hiervan is afgerond, is het tijd voor een volgende stap. Door de bedrijfsvoering te optimaliseren en processen en gegevens efficiënt te koppelen, helpen wij de organisatie volwassen te worden.

Help ook úw organisatie snel de volgende stap te zetten.

U kunt rekenen op de kennis en ervaring van ANG.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl