Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website(s) van ANG. Door de website(s) van ANG te gebruiken gaat u akkoord met deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ANG besteedt aan de samenstelling van de website is het mogelijk dat de informatie, die op de website beschikbaar is, onvolledig of onjuist is, danwel niet geschikt is voor de zoekvraag van de gebruiker. De informatie op de website van ANG wordt regelmatig aangepast c.q. aangevuld. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen kunnen op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder enige waarschuwing of kennisgeving vooraf worden aangebracht door ANG.

Het gebruik van de op de website van ANG aangeboden informatie en/of diensten is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website van ANG, kan op geen enkele wijze voor rekening van ANG komen.

Auteursrechtelijke beschermde werken of andere op of in de website opgeslagen informatie mogen, zonder toestemming van ANG, niet openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd worden.

De algemene voorwaarden van ANG zijn volledig van toepassing op het gebruik van door ANG gemaakte en/of onderhouden websites.

Alle rechten voorbehouden,

ANG B.V.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl