Actueel

27 maart 2014

Sabewa gaat over op een nieuw belastingsysteem.

ANG ondersteunt de belastingorganisatie in de vorm van haar senior adviseur/ projectleider Theo van Vliet met de overgang naar het nieuwe belastingsysteem van PinkRoccade. Door de unieke gecombineerde …Lees verder

27 maart 2014

GBLT is momenteel bezig met de invoering van Het Nieuwe Werken.

Prestatiesturing zal een onderdeel gaan worden binnen dit traject. Prestatiesturing is er op gericht dat medewerkers worden aangestuurd op resultaten (output) in plaats van het aantal uren dat …Lees verder

27 maart 2014

Een procesmatige inrichting WOZ voor de BsgW

De directie van BsgW heeft aan ANG en haar partner adviesbureau Berenschot de opdracht verstrekt om te onderzoeken hoe de procesinrichting van het WOZ-proces zo doelmatig en doeltreffend …Lees verder

27 maart 2014

Definitieve borging van de leges conform de ABC-methode voor de gemeente Leiderdorp.

Nadat de gemeente Leiderdorp samen met ANG de kostendekkendheid van de leges heeft onderzocht wordt nu  gezamenlijk een logisch vervolgtraject ingezet. Het doel is om het kostendekkendheidsformat te …Lees verder

25 maart 2014

Afstemming basisregistraties Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam staat net zoals alle gemeenten in Nederland voor de taak om de registraties van de WOZ en de BAG op elkaar af te stemmen en …Lees verder

23 maart 2014

Kern- en procesgegevens leiden tot complicaties bij conversie

Elke organisatie die als taak heeft belastingen te heffen komt vroeg of laat voor de keuze van vervanging te staan. Dan zal er gezocht moeten worden naar een …Lees verder

23 maart 2014

Onderzoek ANG toont willekeur bouwleges aan

De laatste tijd laait discussie rond de hoogte van bouwleges weer heftig op. Er is zelfs recentelijk weer een verordening onverbindend verklaard. Dit omdat de gemeente volgens de …Lees verder

23 maart 2014

Belastingsamenwerking: Weerstand of participatie?

Afgelopen weken stonden de kranten er weer vol van. Overheden en met name de gemeenten moeten gaan bezuinigen tot wel 17 miljard. Dit kan op vele manieren zoals …Lees verder

21 maart 2014

Klant aan het woord: Reusel – De Mierden gaat voor gelijkheid

In deze editie van de nieuwsbrief komt ANG voor het eerst met een terugkerend nieuwsitem waarbij onze klanten aan het woord zijn. We hebben de gemeente Reusel – …Lees verder

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl