10 augustus 2021

Ontvankelijkheidstoets in bezwaar belangrijker dan ooit!

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het per direct niet meer ambtshalve toetsen door de bestuursrechter van de tijdigheid van bezwaar- en beroepschriften in voorliggende procesfasen (9 juli 2021 – ECLI:NL:CRVB:2021:1500) riep gelijk allerlei vragen op. Volgens de raad zijn de wettelijke bepalingen voor de indieningstermijnen voor bezwaar- en beroepschriften dwingend van aard, maar niet van ‘openbare orde’, omdat de termijnoverschrijding niet altijd bestraft hoeft te worden. De Hoge Raad heeft hier inmiddels op 16 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1153) ook een uitspraak over gedaan en daarin sluit ons hoogste rechtscollege volledig aan bij de CRvB.

Zodoende toetsen bestuursrechters met onmiddellijke ingang alleen nog of bezwaar- en/of beroepschriften tijdig zijn ingediend bij ‘henzelf’ en niet meer ambtshalve of in de vorige fase(n) van de procedure de stukken tijdig zijn ingediend.

Zorgvuldige en juiste ontvankelijkheidstoets

Waar voorheen een per ongeluk ontvankelijk verklaard bezwaar nog strandde bij de rechtbank in niet-ontvankelijkheid, zal de zaak vanaf nu ‘gewoon’ inhoudelijk behandeld worden. Daardoor is het nog belangrijker dan voorheen dat de toetsing van de ontvankelijkheid in de bezwaarfase door het bestuursorgaan zorgvuldig en juist wordt gedaan en vastgelegd in het besluit dan wel de uitspraak.

Wij zetten nog wel de kanttekening dat nu weliswaar niet meer altijd ambtshalve getoetst wordt, maar het partijen in de procedure, net als mede-belanghebbenden, natuurlijk wel vrij blijft staan er een grond over aan te voeren waarop een oordeel van de bestuursrechter zal moeten volgen. Maar vanzelf gaat het niet meer.

Roept deze nieuwe situatie vragen op, dan kunt u die altijd via JAT@ang.nl richten aan het Juridisch Adviesteam van ANG.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl