01 juni 2021

ANG’er aan het woord: Faris Afifi

Na het afronden van zijn studie Business IT en Management startte Faris Afifi in 2020 bij ANG als datamanager. In deze functie houdt hij zich bezig met diverse externe en interne projecten, waarbij het inzichtelijk maken van managementinformatie voorop staat. Daarnaast is Faris voorzitter van een van de werkgroepen voor het project Harmonisatie Amsterdam-Weesp waar hij verantwoordelijk is voor de inventarisatie van de gegevensuitwisseling en het gegevensbeheer. Verder ondersteunt hij het project E-herkenning voor de gemeente Amsterdam, waarbij hij samen met Theo van Vliet advies geeft over het overzetten van het portaal naar E-herkenning niveau 3. Vanwege een snel veranderende omgeving binnen het IT-landschap onderzoekt hij de implementatie van DevOps, waarbij wordt gekeken wat nodig is voor een succesvolle implementatie hiervan.

Managementinformatie

Ook het gebruikmaken van Microsoft Power BI om managementinformatie in kaart te brengen is een van de projecten waar de komende tijd veel aandacht aan zal worden geschonken. Managementinformatie wordt steeds belangrijker voor organisaties en binnen ANG hebben wij de kennis en kunde om mooie en vooral inzichtelijke dashboards te ontwikkelen.

Afwisseling

Faris Afifi: “Het voordeel van mijn werk bij ANG is dat ik altijd afwisseling heb en dat ik me met verschillende projecten en opdrachten mag bezighouden. Zo ga ik begin juni aan de slag als applicatie/functioneel beheerder voor de gemeente Vijfherenlanden. Leuk om zo ook een kijkje in de keuken te kunnen nemen bij hele diverse organisaties.”

Toekomst

Faris Afifi“ANG maakt op het moment grote stappen en groeit enorm. Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren door mee te ontwikkelen met het bedrijf. Ik ben naast alle voorgenoemde projecten dan ook bezig om ANG-dienstverlening binnen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) uit te bouwen” aldus Faris. ANG vindt het belangrijk om deze basisregistraties samen met de WOZ beter op elkaar af te stemmen. Dit als voorbereiding op de komst van de Samen-hangende Objectenregistratie (SOR), waarbij de overheid toewerkt naar een centrale en uniforme registratie waarin alle basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid worden geregistreerd.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl