18 januari 2021

Forfaitair berekenen van toeristenbelasting is ouderwets!

ANG’ers Vincent Maltha en Arnold Jan van Griethuysen schreven voor het Belastingblad een beschouwing over de omslachtige forfaitaire berekening van de toeristenbelasting. Dagelijks ondervinden zij in de praktijk dat zowel ondernemers in de recreatiebranche als gemeenteambtenaren hun stelling delen dat deze wijze van berekenen ouderwets is en vele nadelen kent.

Zij presenteren daarom een alternatieve methode om toeristenbelasting te heffen die inmiddels door steeds meer gemeenten met succes en naar tevredenheid wordt gebruikt. Lees hier de complete beschouwing die in het Belastingblad 2021/1 verscheen.

Meer weten over dit onderwerp?
Senior adviseur recreatieve heffingen Vincent Maltha beantwoordt graag uw vragen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl