20 mei 2020

ANG’er aan het woord: Arnold Jan van Griethuysen

Als mede-oprichter van ANG is Arnold Jan van Griethuysen er vanaf de start in maart 2007 al bij. Hij is senior adviseur in het taakveld van lokale belastingen, Wet WOZ en basisregistraties, maar bovenal senior jurist.

Lokale wensen omzetten in lokale wetgeving

De uitvoering van de lokale belastingen van gemeenten, waterschappen en provinciën is volledig gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Belastingverordeningen en beleidsregels bepalen hoe er door en voor het bestuursorgaan wordt omgesprongen met de door hogere wetgeving aan de bestuursorganen toegekende fiscale bevoegdheden. Natuurlijk zijn er de modelverordeningen, maar dat is meer een leidraad of een goed begin. “Als fiscaal jurist schep ik er genoegen in om lokale wensen om te zetten in lokale wetgeving, want binnen de grenzen van de wet kan er vaak veel meer dan op het eerste gezicht lijkt”, aldus Arnold. “Wat te denken bijvoorbeeld van het veel breder gebruiken van de WOZ-waarde dan enkel als grondslag voor de onroerende zaakbelastingen en de watersysteemheffing gebouwd? Of het gebiedsgebonden heffen van precariobelasting en reclamebelasting in combinatie met een ondernemersfonds?”

Verordeningen zijn maatwerk

Heffen van belasting begint met een solide basis van de verordening en eventueel uitvoeringsbeleid. Lang niet elk bestuursorgaan wil hetzelfde bereiken met de verordening, zodat maatwerk – hoe klein ook – een verordening tot een lokale verordening maakt. Opstellen, actualiseren en optimaliseren van de verordeningen luistert nauw. Jaarlijks sanctioneert de rechtspraak meerdere van deze regelingen door onverbindendheid uit te spreken. Dat is soms beperkt, maar vaak heeft dat verstrekkende gevolgen. Door deze belangrijke regelingen niet te kopiëren van een ander bestuursorgaan, maar zorgvuldig te overwegen, borgt een bestuursorgaan de fiscale positie en de belangrijke belastinginkomsten. Het geven van gepaste aandacht aan de belastingverordeningen, tarieventabellen en beleidsregels voorkomt geen procedures van bezwaar en beroep, maar zorgt er wel voor dat het bestuursorgaan daarin geen onnodige risico’s loopt. “Als jurist procedeer ik graag, als het nodig is tot de hoogste instantie, maar liever niet vanwege onnodige formele omissies in de regelgeving.”

ANG Juridisch Advies Team

Arnold Jan van Griethuysen is lid van het Juridsch Advies Team (JAT) van ANG. Jaarlijks voert het JAT voor vele lokale overheden en samenwerkingsverbanden de actualisatie van de verordeningen en beleidsregels uit. Dit varieert van een volledige overname van taken tot het bijvoorbeeld het fungeren als tweede lezer. Zij doen dit al dan niet in combinatie met het berekenen van de belastingtarieven, het bepalen van de geraamde lasten ter zake en het onderbouwen van de kostendekkendheid. Voor het behalen van de meest optimale regeling zal soms van de gebaande paden afgeweken moeten worden. Daar deinzen de juristen van ANG niet voor terug. Weloverwogen beslissingen met een aanvaardbaar risico prevaleren nog altijd boven onnadenkendheid.

Specialist in aanbestedingen van softwareoplossingen

Arnold Jan van Griethuysen Naast de verordeningenservice zijn aanbestedingen ook een belangrijk taakveld van Arnold. De hoofdmoot betreft aanbestedingen van softwareoplossingen voor de belastingprocessen, maar ook aanpalende taakvelden behoren tot deze expertise. Het begeleiden van het opstellen van het bestek, ondersteuning bij de beantwoording van de Nota van Inlichtingen, beoordeling van de inschrijvingen en het voornemen tot gunning behoort allemaal tot de mogelijkheden, net als de implementatie van de gekozen softwareoplossing.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl