23 maart 2020

Pas op met lokale fiscale steunmaatregelen in de coronacrisis

De huidige situatie met coronamaatregelen stelt veel mensen plotseling voor moeilijke vraagstukken, vooral op het gebied van financiën. Ondernemers en zzp’ers zien hun werkzaamheden soms nog wel (gedeeltelijk) doorlopen, maar in veel bedrijfstakken ligt alles helemaal stil. Geen of minder inkomsten dus, maar nog wel kosten en verplichtingen. Nu de rijksoverheid brede steun heeft toegezegd en ook al toepast, zoals bijvoorbeeld de deeltijd-ww, verruimde borgstelling voor leningen en kredieten én uitstel van betaling voor belastingen, vragen ook gemeenten, waterschappen en provinciën zich af wat zij voor hun ingezetenen kunnen betekenen in deze coronacrisis.

Belastingaanslagen later opleggen

Als Juridisch Advies Team denken ook wij hierover mee. Een suggestie is om de belastingaanslagen later op te leggen. Hoewel veel gemeenten de gecombineerde aanslag inmiddels al hebben opgelegd, komen (voorlopige) aanslagen voor de toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, rioolheffing grootverbruik, zuiverings- en verontreinigingsheffing voor bedrijven en dergelijke nog wel in beeld om nu even niet op te leggen. Maar ook marktgelden, havengelden en leges kunnen mogelijk even wachten om wat financiële ruimte te bieden bij degene die het moet betalen.

Verlichten van de invordering

Verder ligt het niet bemoeilijken van de inning en invordering voor de hand door o.a. het verruimen van de mogelijkheden voor kwijtschelding voor bijvoorbeeld ZZP-ers. Denk verder ook aan een ruimhartig beleid voor Uitstel van Betaling bij financiële problemen, het opschorten van betaaltermijnen van belastingen, maar ook van private vorderingen als huur, het opschorten van incassotermijnen en afzien van rente.

Neem geen overhaaste beslissingen

Een besluit tijdens deze coronacrisis is zo genomen, maar dat kent wel risico’s. De situatie roept om actie, maar de formele borging van maatregelen en de onderbouwing ervan zijn noodzakelijk om later geen problemen te krijgen. Nu overhaast beslissingen nemen kan grote onvoorziene gevolgen hebben.

Het Juridisch Advies Team van ANG helpt u graag met uw vragen hierover. Neem vrijblijvend contact op met onze juristen via JAT@ang.nl.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl