18 maart 2020

ANG’er aan het woord: Anne Verstraeten

Juriste Anne Verstraeten begon in 2017 bij ANG met het afhandelen van bezwaarschriften. Zo heeft ze onder andere voor het Noordelijk Belastingkantoor, de gemeente Stichtse Vecht en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht bezwaarschriften over gemeentelijke- en waterschapsbelasting afgehandeld. Haar opgedane kennis en ervaring brengt zij nu over op nieuwe collega’s bij ANG. Daarna legde Anne zich toe op de privacywetgeving. Inmiddels is zij Functionaris Gegevensbescherming en in die rol het eerste aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot de privacy binnen ANG. Naast haar werkzaamheden op het gebied van de privacy maakt Anne sinds 2018 deel uit van het Juridisch Advies Team (JAT) van ANG. Dit enthousiaste team levert praktische en eerlijke juridische adviezen in begrijpelijke taal op het gebied van gemeentelijke -, waterschaps- en provinciale belastingen.

Functionaris gegevensbescherming

ANG verwerkt al meer dan tien jaar grote databestanden van haar relaties, waaronder gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen. Bij deze werkzaamheden worden veelvuldig persoonsgegevens van burgers verwerkt. Dit dient uiteraard zo zorgvuldig en veilig mogelijk te gebeuren. Om aan de snelle aanpassingen van de privacywetgeving te voldoen, houdt Anne de ontwikkelingen en de juridische uitspraken nauwgezet bij. Zo monitort ze namens ANG periodiek het beleid en past dit – indien nodig – gelijk aan.

Extern privacy-advies

Anne VerstraetenOok aan de relaties van ANG brengt Anne advies uit over privacy-gerelateerde onderwerpen. Deze vraagstukken zijn vaak erg divers; van interne aangelegenheden tot de vraag welke specifieke (persoons)gegevens uitgewisseld mogen worden. Daarnaast heeft ze bij de start van een nieuwe opdracht altijd contact met de klant om afspraken te maken over het uitwisselen en verwerken van privacygevoelige gegevens en deze vast te leggen in een verwerkersovereenkomst.

 

 

Collega’s informeren

Niet alleen met relaties moeten goede afspraken te worden gemaakt, maar ook intern worden medewerkers van ANG geïnformeerd en geadviseerd over de eisen en verplichtingen van de privacywetgeving. ‘Het is heel belangrijk dat collega’s hier ook bewust van zijn en te zorgen dat ze werken volgens de AVG-principes.’ Zo zijn er bijvoorbeeld naast het privacybeleid en het protocol datalekken ook gedragsregels opgesteld. ‘Door alle collega’s proactief te betrekken bij de manier waarop met persoonsgegevens omgegaan moet worden, ontstaat een groter risicobesef. De kans op bijvoorbeeld een mogelijk datalek hopen we hiermee te verkleinen’ aldus Anne Verstraeten. ‘En mocht het wel gebeuren, dan weten ze in ieder geval hoe ze moeten handelen en kunnen we de gevolgen beperken.’

‘Het grootste pluspunt van mijn functie als Functionaris Gegevensbescherming vind ik de veelzijdigheid. Ik heb contact met verschillende mensen die op allerlei afdelingen werken en dus ook enorm gevarieerde vraagstukken hebben op het gebied van de privacy. Daar een passend advies voor formuleren, is elke keer weer een mooie uitdaging.’


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl