11 februari 2020

ANG Dataservice staat garant voor verwerking kadastrale mutaties (BRK) gemeente Amsterdam

In de afgelopen periode hebben de medewerkers van ANG Dataservice hun tanden gezet in de verwerking van de eigendoms- en perceelmutaties uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) voor de gemeenten Amsterdam, Landsmeer en Weesp.

Correcte verwerking BRK-mutaties vermindert aantal bezwaarschriften

Het correct en tijdig verwerken van deze BRK-mutaties is van belang zodat deze gemeenten voor alle belastingaanslagen die zij in 2020 opleggen de juiste belastingplichtige eigenaar kunnen vaststellen.  Daarnaast is het verwerken van deze mutaties van groot belang om voor alle WOZ-objecten de juiste objectonderdelen, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen of bergingen vast te stellen. Dit zorgt ervoor dat de WOZ-waarden voor deze objecten op de juiste gegevens worden gebaseerd. Op de lange termijn leidt een correcte en tijdige verwerking van de BRK-mutaties tot een vermindering van het aantal bezwaarschriften.

Werken op afstand biedt meerwaarde

ANG Dataservice is er trots op dat zij de grootste gemeente van Nederland tot haar klanten mag rekenen en ziet hierin een bevestiging dat de dienstverlening waarbij “werken op afstand” centraal staat haar meerwaarde bewijst. Bijkomend voordeel is dat er met deze werkwijze altijd snel kan worden ingespeeld op de vraag om ondersteuning. Extra werkplekken inrichten en medewerkers inwerken is immers niet nodig.

Kadastrale bijwerking ook mogelijk

Naast het verwerken van de BRK-mutaties voor de gemeente Amsterdam verzorgen ANG & ANG Dataservice sinds 2017 ook de kadastrale bijwerking voor de vijf waterschappen die zijn aangesloten bij belastingkantoor GBLT te Zwolle. Daarnaast hebben zij in de afgelopen jaren de kadastrale bijwerking verzorgd voor het Noordelijk Belastingkantoor, de Regionale Belasting Groep, de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Zoetermeer, Stichtse Vecht en Weesp.

Meer weten?

ANG Dataservice heeft veel ervaring op het gebied van dataverwerking voor lokale overheden ten behoeve van de lokale belastingen. Via een beveiligde lijnverbinding worden door een team van gespecialiseerde medewerkers uiteenlopende werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken!


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl