31 januari 2020

ANG biedt aanvulling op WOZ-confrontatiesoftware van Centric

Met de WOZ-confrontatiesoftware binnen de WOZ-administratie biedt Centric een systeem-tot-systeemkoppeling. Hiermee kunnen organisaties het synchroon houden van de LV-WOZ waarborgen. Hoewel de software verschillen zoveel mogelijk automatisch oplost, betekent dit niet dat er helemaal geen handmatige werkzaamheden meer over blijven. Voor het structureel opwerken van deze gegevens ontbreekt echter vaak de capaciteit. Hierdoor kunnen verschillen blijven bestaan met alle gevolgen van dien.

Centric is om deze reden een samenwerking aangegaan met ANG. Onze medewerkers van ANG Dataservice kunnen worden ingezet om deze handmatige werkzaamheden structureel en doorlopend uit te voeren en om desgewenst te adviseren over de procesinrichting. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de verschillen die uit de LV-WOZ Confrontatie naar voren komen ook altijd worden bijgewerkt en dat de gegevens kloppen. Bijkomend voordeel is dat deze werkzaamheden via beveiligde verbindingen op ons kantoor in Montfoort worden uitgevoerd. Bij de opdrachtgever zelf zijn dus geen extra werkplekken nodig.

 

Voor nadere info:
j.vanbeek@ang.nl
jan.karel.van.gent@centric.eu

 

 


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl