16 december 2019

ANG’er aan het woord: Jasper Klocker

Jasper Klocker is al sinds 2013 werkzaam bij ANG als adviseur en projectleider. In de afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het stelsel van basisregistraties, gegevensbeheer en interbestuurlijke samenwerkingsverbanden binnen de (lokale) overheid.

Coördinator belastingen bij gemeente Rijswijk

Dit jaar vervulde Jasper van februari tot december de functie van (interim) coördinator belastingen bij de gemeente Rijswijk. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces van gemeentelijke belastingen. Zijn verantwoordelijkheden lagen op het vlak van de planning, de productiedoelstellingen en procesmatige sturing van de werkzaamheden, de aanlevering van (financiële) gegevens en de tariefberekeningen van de verschillende belastingen. Daarnaast was Jasper het eerste aanspreekpunt voor het management en het bestuur en verantwoordelijk voor het beantwoorden van raadsvragen. Hoewel de start erg hectisch was tijdens de aanslagoplegging 2019 en met enkele personele wijzigingen, kan ik inmiddels zeggen dat het team belastingen & invordering in rustiger vaarwater is beland. Samen met de gedreven teamleden is het gelukt om de opgelopen achterstanden grotendeels weg te werken. Ik geef dan ook met een goed gevoel het stokje over aan de nieuwe coördinator”, aldus Jasper Klocker. Ook mevrouw Link, manager Publieke Dienstverlening bij de gemeente Rijswijk, kijkt tevreden terug op de periode dat Jasper werkzaam was in Rijswijk: “Ik heb de samenwerking met Jasper als zeer prettig ervaren. Hij is inhoudelijk kundig, levert op wat hij heeft toegezegd en is een prettige sparringpartner”.

Projectleider bij conversietrajecten van belastingapplicaties

De afgelopen jaren was Jasper tevens betrokken bij meerdere conversietrajecten van belastingapplicaties bij gemeenten en bij een belastingsamenwerking. Hierin vervulde Jasper verschillende rollen. Zo was hij als projectleider bij een gemeente verantwoordelijk voor de conversie naar een nieuw belastingpakket. Hij fungeerde als voorzitter van verschillende werkgroepen, was het aanspreekpunt voor de interne organisatie en externe betrokken partijen en was verantwoordelijk voor het inhoudelijk sturen op de voortgang van het project.
In een ander project was Jasper testmanager en verantwoordelijk voor de planning en kwaliteit van het testtraject ten behoeve van de conversie van een gemeente naar een belastingsamenwerking, het aansturen van de testers, bewaken van de budgetten en het rapporteren van de voortgang en kwaliteit van het conversietraject.

Jasper Klocker
Als adviseur bij ANG heb je een uitgestrekt werkgebied. “Ik heb inmiddels in alle twaalf provincies één of meerdere opdracht(en) uitgevoerd. Het uitdagende van werken bij ANG is dat je nooit weet wat je te wachten staat. Afwisselende opdrachten en werken met een grote verscheidenheid aan mensen maakt het werk leuk. Ik kijk uit naar de uitdagingen die in 2020 op mijn pad komen”.

 

 

Kan uw organisatie ook extra ondersteuning gebruiken bij de conversie naar een nieuwe softwareoplossing? Neem dan gerust contact op met relatiebeheerder John van Beek via 06 – 47 111 730 of j.vanbeek@ang.nl.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl