26 augustus 2019

Optimalisatie toeristenbelasting gemeente Heerde

Gemeente Heerde is onlangs een partnership aangegaan met ANG voor de optimalisatie van de toeristenbelasting. Wij zijn er trots op om dit mooie project samen met de gemeente Heerde uit te mogen voeren.

Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie onderdelen, te weten:

  1. Inzetten van het ANG Aangifteportaal
  2. Uitvoeren van Areaalonderzoek
  3. Afleggen van voorlichtings- en controlebezoeken

Inzet ANG Aangifteportaal

Met het ANG Aangifteportaal heeft de gemeente Heerde een uniek instrument in handen waarmee zij het gehele aanslagproces van de toeristenbelasting volledig digitaal kan regelen. De belastingplichtigen worden in staat gesteld om hun aangifte digitaal in te dienen, wat hen niet alleen veel tijd bespaart, maar er tevens voor zorgt dat het gehele aangiftetraject eenvoudiger wordt. De belastingplichtigen worden ontlast en voorzien van een moderne systematiek van aangifte doen, waarin ze zo min mogelijk energie hoeven te stoppen en makkelijk tot de juiste aangifte kunnen komen. Ervaring leert dat dit leidt tot veel minder frustraties en de aangiftemoraal verhoogt onder de belastingplichtigen.
Voor de afdeling belastingen gelden uiteraard ook veel voordelen, want werken met papieren versies is bijzonder tijdrovend, foutgevoelig en duur maar daarnaast ook zeer klantonvriendelijk en zeker niet meer van deze (digitale) tijd. Al deze minpunten verdwijnen straks voor de gemeente Heerde. Een win-win situatie dus!

Areaalcheck (nieuwe belastingplichtigen in beeld brengen)

Parallel aan het inrichten van het Aangifteportaal zal het team Recreatieve Heffingen van ANG voor de gemeente Heerde nieuwe belastingplichtigen in het kader van de toeristenbelasting in kaart brengen. Het doel hiervan is om te komen tot een optimaal belastingareaal. De ervaring leert dat er binnen de aanbieders van verblijf tegen betaling doorlopend wisselingen zijn. Zeker met de komst van platformen als Airbnb is het heel eenvoudig geworden om een privélocatie om te toveren tot een toeristische locatie. De gemeente Heerde vindt rechtsgelijkheid een groot goed en dat is dan ook mede de reden dat zij er voor heeft gekozen om het areaal jaarlijks te vervolledigen.

Voorlichtings- en controlebezoeken

De derde fase bestaat uit het afleggen van voorlichtingsbezoeken. Gemeente Heerde heeft er bewust voor gekozen om voorlichting te laten prevaleren boven controle, een visie die ANG volledig deelt. Vanzelfsprekend wordt er tijdens de bezoeken wel gecontroleerd of de administratie op orde is.

In de praktijk blijkt dat er bij veel ondernemers geen onwil aanwezig is om toeristenbelasting af te dragen, maar dat er vaak onduidelijkheid heerst. Deze onduidelijkheid kan zich vervolgens door allerlei redenen ontwikkelen tot irritaties die de aangiftemoraal niet ten goede komen. De bezoeken hebben dan ook onder andere tot doel om onduidelijkheid en eventuele irritaties weg te nemen en uit te leggen waarom men belasting afdraagt en hoe men de aangifte in dient te vullen.

Met dit totaalconcept zorgt de gemeente Heerde gegarandeerd voor rechtsgelijkheid en optimalisatie van de toeristenbelasting, waarbij de belastingplichtige als ‘klant’ centraal staat.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in uw gemeente de toeristenbelasting te optimaliseren of in te voeren? Neem dan contact op met adviseur Vincent Maltha op 06 – 47111754 of via v.maltha@ang.nl.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl