03 juli 2019

ANG’er aan het woord: Tessa Wijers

ANG’er Tessa Wijers maakt deel uit van het team Recreatieve heffingen. Deze heffingen bestaan uit forensen-, (water)toeristen-, reclame- en precariobelasting. Vele gemeenten in Nederland maken gebruik van de expertise van dit team. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van controles, het geven van voorlichting, het helpen met het inrichten van de administratie en het opnemen van aangiftes in het kader van de toeristen-, forensen- en/of watertoeristenbelasting. Tessa is voor haar werkzaamheden veel op pad en komt volgens eigen zeggen op veel plaatsen waar zij anders waarschijnlijk nooit was geweest.

Tessa Wijers“De bezoeken zijn enorm gevarieerd. Soms willen belastingplichtigen niet de benodigde informatie tonen en kost het veel moeite om de juiste informatie toch boven water te krijgen. Maar het merendeel van de bezoeken verloopt juist heel prettig en productief waardoor er een constructief gesprek plaatsvindt en ook gekeken wordt naar eventuele verbeterpunten voor de toekomst” aldus Tessa Wijers. Tijdens de bezoeken bij belastingplichtigen wordt in kaart gebracht wat de situatie per locatie is. Zodra de bezoeken zijn afgerond wordt een rapport opgesteld met alle bevindingen. Dit rapport wordt vervolgens overhandigd aan de gemeente en de resultaten worden in een persoonlijk gesprek doorgenomen.

Verder werkt Tessa sinds september 2017 één dag per week bij Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht( de BghU). Dit is een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van de gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Bij de BghU is Tessa werkzaam in het kader van de toeristenbelasting. “Hier ben ik eigenlijk het aanspreekpunt voor mijn collega’s. Daarnaast sta ik ook regelmatig belastingplichtigen te woord die contact opnemen met de BghU. Eén van mijn verantwoordelijkheden is om er voor te zorgen dat alle aangiftes op tijd de deur uitgaan en zodra deze retour komen, verwerk  ik die met mijn collega’s zodat aansluitend de aanslagen opgelegd kunnen worden. De BghU werkt met een digitaal Aangifteportaal zodat dit proces efficiënt en klantvriendelijk verloopt en er geen papieren correspondentie meer nodig is.

Wanneer de drukte van de aangifteperiode voorbij is, evalueren Tessa en haar collega’s jaarlijks het hele traject zodat het proces de volgende aangifteronde nog soepeler en efficiënter kan verlopen. Hiervoor wordt niet alleen feedback van haar collega’s gebruikt, maar ook die van belastingplichtigen. Een jaarlijkse exercitie die haar vruchten steeds meer begint af te werpen, aldus Tessa. Afgelopen jaar hebben ze bijvoorbeeld doorgevoerd dat, wanneer er een nieuwe aanmelding binnenkomt bij de BghU, de belastingplichtige gelijk een informatiepakket toegestuurd krijgt over de toeristenbelasting. Op deze manier is er aan beide kanten duidelijkheid.

Kan uw organisatie ook extra ondersteuning gebruiken bij bijvoorbeeld de administratie en de aangiftes van recreatieve heffingen? Neem dan gerust contact op met Vincent Maltha via 06 – 47 111 754 of v.maltha@ang.nl.

 

 

 


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl