24 juni 2019

Pilot volledigheidscontrole aanslagregeling ZUIB

Bedrijven die afvalwater lozen op de riolering dienen hiervoor zuiveringsheffing bedrijven (ZUIB) te betalen. In principe moet elk bedrijf dagelijks de hoeveelheid afvalwater meten, bemonsteren en analyseren. Bedrijven met een vervuilingswaarde van minder dan 1.000 vervuilingseenheden mogen de zuiveringsheffing vaststellen met behulp van de tabel afvalwater-coëfficiënten. De bedrijven die betrokken zijn in de zuiveringsheffing zijn te verdelen in drie groepen: de meetbedrijven, de tabelbedrijven en de forfaitaire bedrijven.

Aanleiding

ANG is door Waterschap De Dommel gevraagd om een pilotproject uit te voeren om de volledigheid van zijn belastingbestand te controleren. Het onderzoek richt zich op het belastingbestand ZUIB waarbij bekeken wordt of dit volledig gerelateerd is aan de onderliggende databronnen, zoals o.a. de KvK, BAG en WOZ. Het resultaat zal inzicht geven in het proces aanslagregeling ZUIB, de mate van efficiency en de volledigheid. De pilot is erop gericht om de volledigheid van de aanslagregeling ZUIB in de toekomst te garanderen en ook efficiënter te kunnen uitvoeren.
Vanuit de ervaringen die in deze pilot worden opgedaan, zal Waterschap De Dommel besluiten of een dergelijk traject voor het gehele beheersgebied efficiënt is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze pilot of van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw waterschap en/of belastingkantoor? Onze senior adviseur Theo van Vliet is bereikbaar op 06 – 47 111 732 en/of t.vanvliet@ang.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze relatiebeheerders.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl