12 februari 2019

Project herindeling GHTB succesvol afgerond

Per 1 januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (GHTB) samengegaan in de nieuwe gemeente Groningen. Door deze herindeling is de voormalige gemeente Haren voor de belastingtaak ook toegevoegd aan het Noordelijk Belastingkantoor. Deze organisatie verzorgt de operationele uitvoering van het heffen en innen voor zowel de gemeentelijke – als de waterschapsbelastingen.

Projectbegeleiding in handen van ANG

Op basis van de bewezen aanpak van ANG bij de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor en eerdere toetredings- en herindelingstrajecten voor andere samenwerkingsverbanden, werd senior adviseur Michiel Vunderink aangesteld als projectbegeleider. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het integrale proces tot aan de realisatie; voor het organiseren, bewaken, monitoren en sturen op de voortgang, de knelpunten en de risico’s. Hierbij werd hij ondersteund door ANG-collega’s Jasper Klocker en Arnold Jan van Griethuysen. Voor de planning werd uitgegaan van een operationele ‘invlechting’ per december 2018 en een formele overdracht van de belastingtaken door de gemeente Haren als onderdeel van de nieuwe gemeente Groningen per 1 januari 2019.
Door de uitgevoerde migratie/conversie over te brengen naar de productie-omgeving en de dienstverlening o.a. digitaal weer open te zetten voor de burgers en bedrijven werd deze week de laatste stap afgerond van dit omvangrijke project.

Succesvolle samenwerking

Mede dankzij de medewerking en inzet van de betrokken medewerkers van de gemeente Groningen, het Noordelijk Belastingkantoor en de gemeente Haren is dit project conform planning én binnen de begroting afgerond. We kunnen dan ook gezamenlijk terugkijken op een geslaagd project!


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl