19 februari 2019

De aprilinventarisatie komt eraan; Interne beheersmaatregelen LV WOZ vereist!

Heeft uw organisatie al een uitnodiging ontvangen om de aprilinventarisatie van de Waarderingskamer in te vullen? Dan dient u ook aan te geven hoe het beheer van de LV WOZ georganiseerd is.

Met de LV WOZ Data Check van ANG neemt u interne beheersmaatregelen

Nu nagenoeg alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ, verlangt de Waarderingskamer van bronhouders dat er interne beheersmaatregelen worden genomen om periodiek te controleren of alle relevante objecten en waarden ook synchroon beschikbaar zijn in zowel de Basisregistratie WOZ (belastingsysteem) bij de gemeenten, als in de LV WOZ.
Met de LV WOZ Data Check bent u er van verzekerd dat u deze vraag van de Waarderingskamer positief kunt beantwoorden.

Is uw gemeentelijke administratie een conforme kopie van de LV WOZ?

De LV WOZ Data Check is namelijk een volledigheidstoets op de LV WOZ. De volledigheidstoets maakt inzichtelijk of uw data in de Landelijke Voorziening (LV WOZ) een conforme kopie zijn van de gemeentelijke Basisregistratie WOZ. Middels een massale bevraging uit de LV WOZ worden gegevens verzamelt per uniek WOZ-object. Deze data worden vervolgens geanalyseerd en gespiegeld aan de data van de LV WOZ voor de gemeente. Hiermee wordt exact duidelijk waar en op welke wijze de LV WOZ afwijkt van de gemeentelijke administratie.
Met de resultaten van de LV WOZ Data Check van ANG is uw organisatie dus in staat om de gevonden discrepanties op detailniveau zelf op te lossen en zodoende kan daadwerkelijk gevolg worden gegeven aan de opgave om de LV WOZ synchroon te houden aan de Basisregistratie WOZ bij de gemeente.

Meer weten?

Zorg dat u de vragen in de aprilinventarisatie van de Waarderingskamer over het beheer van de LV WOZ positief kunt beantwoorden! Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met adviseur Jasper Klocker op 06 33 359 616 of via j.klocker@ang.nl. Meer informatie over de ervaringen van de gemeente Leidschendam-Voorburg met de Data Check leest u in dit WOZ-journaal van de Waarderingskamer.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl