09 mei 2018

Privacy proof maken belastingsamenwerking zorgt voor extra uitdaging

Aangezien belastingsamenwerkingen een andere organisatiestructuur hebben dan bijvoorbeeld gemeenten of waterschappen, zorgt dit ook voor andere uitdagingen bij het privacy proof maken van deze organisaties. Een belangrijk aspect daarbij is bijvoorbeeld het feit dat de gemeente vanuit de wet een grondslag heeft om belasting te heffen, maar deze bij de belastingsamenwerking ‘slechts’ berust op het mandaat dat voortvloeit uit de Gemeenschappelijke Regeling die met haar deelnemers is vastgesteld.

BSOB verhoogt AVG-compliance met hulp van ANG

Voor Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) was deze problematiek aanleiding om het Public Privacy team van ANG om ondersteuning te vragen bij het verhogen van de AVG-compliance op een aantal bijzondere facetten die sec gelden binnen de organisatiestructuur van de belastingsamenwerking.

Het team van ANG Public Privacy heeft voor BSOB een gegevensstroomanalyse uitgevoerd op de driehoeksverhouding van de gegevensstromen, de opdrachtenmatrix en de rechtsgeldige grondslagen van de afvalverwerkingen en aanslagoplegging van de afvalstoffenheffing via Diftar. Deze analyse leverde een ‘uitvoering-technische’ structuur op die optimaal aan de huidige en toekomstige privacywetgeving voldoet.

Daarnaast heeft ANG een privacy convenant geschreven voor BSOB dat onderdeel gaat uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling en ‘last but not least’ is er voor BSOB een standaardverwerkersovereenkomst opgesteld, die zorg zal dragen voor een vereenvoudiging van (werk)afspraken vanuit AVG-oogpunt.

Uiteraard zijn alle onderdelen voorzien van een heldere uitleg in combinatie met een werkbaar advies zodat BSOB goede en pragmatische vervolgstappen kan maken voor het verder privacy proof maken van haar organisatie.

Meer weten over wat ANG Public Privacy voor uw organisatie kan betekenen?

Heeft u ook vragen of loopt u tegen problemen aan met betrekking tot de invoering van de AVG? Neem dan contact op met ANG Public Privacy via publicprivacy@ang.nl of met onze adviseur Privacy en Gegevensbescherming, Vincent van der Bijl, op 06-17966452 of v.vanderbijl@ang.nl


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1A
3417XS Montfoort

Postbus 3
3417ZG Montfoort

0348 471 177
info@ANG.nl