23 februari 2018

Verdiepingsonderzoek BAG-WOZ voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In een eerder door ANG uitgevoerd positioneringsonderzoek, zijn de voordelen voor BSGR voor integrale uitvoering van de WOZ- en de BAG-administratie op basis van operational excellence uitgewerkt. Uitkomst van dit onderzoek was dat het o.a. voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk de voorkeur had om de BAG integraal te laten beheren door BSGR.
Naar aanleiding van deze rapportage heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ANG gevraagd om een verdieping uit te voeren naar het effect van de overdracht van de BAG naar BSGR.

Voordelen geïntegreerde aanpak

Naast de planning, het kostenaspect en een concreet beschreven aanpak zal nadrukkelijk ook de beoogde betrokkenheid van beide gemeenten en BSGR een prominente plek in het plan van aanpak krijgen. Reden hiervoor is dat we met de juiste en gevalideerde gegevens het verdiepingsonderzoek willen uitvoeren en daarnaast ook inzicht verkregen moet worden in de kostenstructuur van BSGR, indien BSGR de BAG-werkzaamheden integraal gaat uitvoeren met de WOZ-werkzaamheden.

Het doel van het verdiepingsonderzoek is om de desbetreffende bestuurder van de gemeente inzicht te geven in de financiële, formatieve en operationele effecten bij een eventuele integratie van de BAG en de WOZ binnen de bestaande bedrijfsvoering van BSGR.

ANG is verheugd dat zij haar expertise en ervaring mag gaan inzetten om het verdiepingsonderzoek voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uit te voeren.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1C
3417 XS Montfoort

Postbus 3
3417 ZG Montfoort

0348 471 177
info@ang.nl