09 november 2017

ANG Afvalinzageportaal biedt inwoners gemeente Renkum inzicht

ANG heeft een Afvalinzageportaal ontwikkeld voor gemeenten die het DIFTAR-systeem hanteren. Met dit Afvalinzageportaal wordt de frequentie van het aangeboden huishoudelijke afval inzichtelijk gemaakt voor de inwoners. Gemeente Renkum heeft de primeur.

Heffing volgens DIFTAR-systeem

De kosten voor afvalinzameling en -verwerking worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Wanneer gemeenten heffen volgens het DIFTAR-systeem worden gedifferentieerde tarieven gehanteerd en wordt per huishouden geregistreerd hoeveel afval men aanbiedt. Volgens het principe “de vervuiler betaalt” wordt afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijk verbruik van een huishouden. Hoe meer afval men aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing is.

Geen verrassingen door inzageportaal

Sinds begin dit jaar hanteert de gemeente Renkum een andere aanpak bij de afvalinzameling. Onder het motto ‘Afval scheiden, best apart’ is men overgegaan op een betaling per afvalaanbieding. Er wordt een vast bedrag betaald voor elke keer dat de container met restafval aan de weg wordt gezet, wanneer men gebruik maakt van een ondergrondse container of afval aanbiedt bij het Afvalbrengstation. Via een speciale chip in de container worden de ledigingen bijgehouden. Daarnaast beschikken de inwoners over een afvalpas voor het aanbieden van een afvalzak bij de ondergrondse container. Deze pas heeft ook een chip en een uniek nummer. De containers en passen zijn gekoppeld aan een adres. Met het pasnummer, gecombineerd met postcode en huisnummer, kunnen de burgers van Renkum via een link op de website van de gemeente inloggen in het Afvalinzageportaal. Gebruikers kunnen hier zien op welke datum en op welke wijze zij afval hebben aangeboden bij de afvalinzamelaar van de gemeente Renkum (ACV). Door burgers op deze manier inzage te geven, kunnen zij niet meer voor verrassingen komen te staan wanneer zij bij het begin van een volgend kalenderjaar hun belastingaanslag met de afvalstoffenheffing ontvangen.

Kostenbesparing door minder afval

Door over te gaan op gedifferentieerde tarieven hoopt de gemeente dat haar inwoners minder restafval zullen aanbieden en meer afval gaan scheiden, zodat ook meer huishoudelijk afval geschikt is voor hergebruik. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Nu de inwoners van Renkum met het afvalinzageportaal inzicht in de kosten hebben, is de verwachting dat dit leidt tot een verdere afname van restafval en daarmee tot een kostenbesparing voor zowel de inwoners als de gemeente.

Meer weten over het ANG Afvalinzageportaal?

Voor gemeenten die ook heffen volgens het DIFTAR-systeem is het Afvalinzageportaal van ANG zeer geschikt. De ‘look and feel’ van het portaal kan volledig worden aangepast aan de huisstijl van de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Theo van Vliet via t.vanvliet@ang.nl of 06 – 47 111 744.


 Terug

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1A
3417XS Montfoort

Postbus 3
3417ZG Montfoort

0348 471 177
info@ANG.nl